team.jpg

OUR BEST IS YOUR BEST

SasiSuit.jpg

Sasi Naga

President & CEO

sakthi.jpg

Sakthivel Palani

CIO & Managing Partner

raj.jpeg

Raj Rongala

Chief Technology Officer

hari.jpeg

Hari Gadiraju

Chief Architect

GK.jpg

Gopala Krishnan

Managing Partner & Board of advisors!

kamalsquare.jpg

Kamal Naga

Managing Partner

murali_c.jpg

M.S (Murali Selvan)

Chief Strategy Officer

mani.jpg

Mani Shanmugam

COO & Managing Partner

kuttral.jpg

Kutral Veerabadran

Managing Partner

Linkedin picture.jpg

Jeff King

Chief Sales Officer

Venture Partners

Advisors

prasanna.jpg

Prasanna Kumar

naresh.jpg

Naresh Kothari

ravi.jpg

Ravi Kathirvelu